CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2020 23:17:59
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı 2019 Dönemi

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,18
Varsa İade Tutarı (TL)
6910,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
526,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 3,81
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı 2019 Dönemi