BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:06.01.2020 16:49:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
10.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
450.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
30.04.2020
Vade (Gün Sayısı)
111
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
2,9651
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
9,75
Kupon Sayısı
1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019, 03.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylanan 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %9,75, dönemsel getiri oranı ise %2,9651 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.