KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.01.2020 15:15:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Neova Sigorta Anonim Şirketi?nin Paylarının Kısmi Satın Alımı hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C. ‘ nin % 53  oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin  satın alınması ile ilgili olarak niyet mektubu imzalanmış ve pay devrini yapacak  ortaklara gönderilmesi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.