GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.12.2019 16:54:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik Birleşme Sözleşmesinin imzalanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2019
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2019
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,2
0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
325.863.409,73
325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
10.000
10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
15.000
15.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
325.888.409,93 TL
0 TL
0 TL
325.888.409,93 TL
SPK Başvuru Tarihi
18.11.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup bir örneği ektedir.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birlesme Sozlesmesi_2019.12.12_IMZA.pdf - Birleşme Sözleşmesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.