BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:27.11.2019 18:20:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFBVYS52011 Finansman Bonosu İhracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
13.05.2020
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
20,17
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFBVYS52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi
25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi
27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
26.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
1,41918
368.986,8
2
22.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
1,41918
368.986,8
3
19.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
1,41918
368.986,8
4
18.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
1,41918
368.986,8
5
15.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
1,41918
368.986,8
6
13.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
1,41918
368.986,8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
26.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,13.05.2020 itfa tarihli, TRFBVYS52011 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 27.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.