YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:26.11.2019 17:11:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi ve görev dağılımları

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1103 numaralı kararı ile,

  

  

  

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet Cevat ACAR ve Ahmet YARIZ'ın seçilmelerine,

  

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

  

Denetim Komitesi Başkanı; Ahmet Cevat ACAR

  

Denetim Komitesi Üyesi; Ahmet YARIZ

  


2)  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet YARIZ, Tahir DEMİRKIRAN ve Fahri ÇELİK 'in seçilmelerine, 

  

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

  

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Ahmet YARIZ

  

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Tahir DEMİRKIRAN 

  

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Fahri ÇELİK  

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Mehmet Tanju ULA ve Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine,

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına; 

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Ahmet YARIZ

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Temel Tayyar YEŞİL

  


 
 

  

İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.