TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:22.11.2019 17:17:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFVKFBK1960 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
22.11.2019
Vade (Gün Sayısı)
56
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFVKFBK1960
Satışa Başlanma Tarihi
26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi
27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
49.859.514
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
22.11.2019
Kayıt Tarihi
21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
22.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
49.859.514
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 27 Eylül 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 27 Eylül 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1960 ISIN kodlu 56 gün vadeli 49.859.514 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (22.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.