MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

Gönderim Tarihi:21.11.2019 15:50:40
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
BRKT, OPET, SMRVA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
BRKT
TRDBRKTK1913
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
21/11/2019
İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
BRKT
TRDBRKTK1913
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
21/11/2019
Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
OPET
TRSOPAS22111
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
21/11/2019
Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
SMRVA
TRFSUVYK1917
FİNANSMAN BONOSU
21/11/2019
İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.