AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:13.11.2019 12:20:09
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0009726
0,355
0,0009726
0,355
0,365