SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:22.10.2019 16:48:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

JSR Eurasia Rating Tarafından Yapılan Kredi Derecelendirme Not Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve ‘Tahvil  İhracı Nakit Akımlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirledi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.