TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.10.2019 09:23:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç belgesi SPK başvurusu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No' lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 75.000.000 TL'ye kadar ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmış olup, varlık devri tamamlandığında Şirketimizce kamuoyu bilgilendirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.