TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.10.2019 09:13:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.

İlgili Şirketler
[TRKCM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
10 Ekim 2019 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,80-2,82 TL fiyat aralığından 1.152.707 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %70,04 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/10/2019
125.000
0
125.000
875.549.676,1
875.674.676,1
% 70,04
% 70,04
% 70,05
% 70,05
10/10/2019
163.025
0
163.025
875.674.676,1
875.837.701,1
% 70,05
% 70,05
% 70,07
% 70,07
10/10/2019
864.682
0
864.682
875.837.701,1
876.702.383,1
% 70,07
% 70,07
% 70,14
% 70,14
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.