FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2019 15:06:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

FCV FON GİDER BİLDİRİMİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FCV FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63
% 0,0955
Bağımsız Denetim Ücreti
4.734,31
% 0,1529
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
17.503,21
% 0,5653
Fon Yönetim Ücreti
31.611,09
% 1,0209
Hisse Senedi Komisyonu
31,25
% 0,001
Tahvil Bono Komisyonu
8,73
% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.291,5
% 0,074
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.013,01
% 0,0327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
% 0,027
Türev Araçlar Komisyonu
1.531,9
% 0,0495
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.173,18
% 0,2317
TOPLAM GİDERLER
69.690,61
% 2,2507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.096.428,27
% 100