YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.10.2019 16:30:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.397,09
% 0,00353324
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00012778
Bağımsız Denetim Ücreti
7.274,26
% 0,01072204
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
31.464,54
% 0,04637779
Fon Yönetim Ücreti
1.750.730,28
% 2,58052429
Hisse Senedi Komisyonu
106.338,98
% 0,15674049
Tahvil Bono Komisyonu
3.018,12
% 0,00444862
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.398,87
% 0,00500983
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.956,85
% 0,03825962
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.292,76
% 0,01222328
Türev Araçlar Komisyonu
109.383,91
% 0,16122863
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
19.928,05
% 0,02937335
TOPLAM GİDERLER
2.068.270,4
% 3,04856896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.843.976,12
% 100