GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:02.10.2019 16:47:59
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593
% 0,00909169
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
292,07
% 0,00166692
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85
% 0,03424849
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
12.463,36
% 0,07113181
Fon Yönetim Ücreti
419.558,83
% 2,39453717
Hisse Senedi Komisyonu
20.892,38
% 0,11923854
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.315,99
% 0,01321799
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,84
% 0,00021596
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
% 0,00477585
Türev Araçlar Komisyonu
249,36
% 0,00142317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
15.742,42
% 0,0898463
TOPLAM GİDERLER
479.982,9
% 2,73939389
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.521.500
% 2,73939389