DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.09.2019 16:42:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
497.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
20.09.2019
Vade (Gün Sayısı)
91
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
23,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
26,01
ISIN Kodu
TRFDZFK91913
Vade Başlangıç Tarihi
21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
78.500.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
20.09.2019
Kayıt Tarihi
19.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
20.09.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 21.06.2019 tarihinde ihraç edilen, 78.500.000.-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFDZFK91913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.