ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

Gönderim Tarihi:16.09.2019 16:02:18
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2019 tarih ve 43/1007 sayılı kararı ile onaylanan 142.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 15.000.000 TL nominal değerli 145 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 16.09.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

  

 

  

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; halka arz edilecek 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,75, yıllık bileşik faiz oranı %16,71 ve nihai fiyatı 96,222 TL seviyesine, 145 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %16,25, yıllık bileşik faiz oranı %17,05 ve nihai fiyatı 93,936 TL seviyesine revize edilmiştir.

  

 

  

Bu bağlamda 16.09.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,

  

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,

  

4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,

  

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,

  

5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile

  

KAP'ta yayınlanan Özet'in,

  

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,75, yıllık bileşik faiz oranı %16,71 ve nihai fiyatı 96,222 TL seviyesine ve 145 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %16,25, yıllık bileşik faiz oranı %17,05 ve nihai fiyatı 93,936 TL seviyesine revize edilmiştir.

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.