ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:26.08.2019 22:52:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Genel Müdür Atanması Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Ağustos 2019 tarihli toplantısında, Sayın Mehmet Uğur Erkan'dan boşalan Genel Müdürlük görevine Sayın Yılmaz Ertürk'ün atanmasına ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından kendisinin I. derece imza yetkisiyle görevine başlamasına karar verilmiştir.

Sigortacılık mevzuatı uyarınca Sayın Yılmaz Ertürk, Genel Müdürlük görevine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev alacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.