MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:09.08.2019 16:09:39
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 30.06.2019 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2019
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE  BEYANIMIZDIR.

  

Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu: 09/08/2019 tarihli ve  7 nolu karar

  

Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait

  


 
a)  Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,

  

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, 

  

beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,


 Mandhir Singh Mandair                                                              Mustafa Duman

  

Yönetim Kurulu Üyesi                                                                Genel Müdür Yardımcısı