YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:08.08.2019 10:10:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.08.2019
Vade (Gün Sayısı)
51
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK81978
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi
18.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
53.005.455
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
08.08.2019
Kayıt Tarihi
07.08.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
08.08.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 51 gün vadeli 53.005.455 TL nominal değerli finansman bonolarının 08.08.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.