HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.08.2019 18:56:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01/08/2019 tarih ve 292 Sayılı yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararları almıştır;

1) Şirket'in pay sahibi olduğu STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'ne 07.06.2018 tarihinde verilen 4.500.000,00 TL ve 01.08.2019 tarihine kadar tahakkuk eden faizi ile birlikte toplamda 5.555.915,63 TL tutarındaki borcun Şirket'e sermaye avansı olarak kullanılmasına,

2) STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin ortaklara borç hesabına kaydedilen söz konusu borç tutarının sermaye avansı hesabına aktarılması ile STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin yapacağı ilk Genel Kurul toplantısında sermayenin iç kaynaklardan artırım yolu suretiyle artırılmasında bu tutarın kullanılmasının onaylanmasına ve gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.