ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Gönderim Tarihi:01.08.2019 11:03:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuz 01.08.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 30.07.2018 tarih ve 2018/22 sayılı kararı ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 17.647.630 TL artırılarak 30.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin devam eden sermaye artırımı sürecinin, yönetim kurulumuzun yeni alacağı sermaye artırımı kararı nedeniyle sonlandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.