AK FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:17.07.2019 11:54:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
76.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
12.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
12.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
31.12.2019
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFAKFTA1918
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi
11.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi
16.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
12.600.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 10.07.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.08.2019
09.08.2019
15.08.2019
2,28462
27,7962
31,63
2
10.09.2019
09.09.2019
10.09.2019
3
08.10.2019
07.10.2019
08.10.2019
4
05.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
5
03.12.2019
02.12.2019
03.12.2019
6
31.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2019 tarih ve 25/606 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 76.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 12.600.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli, değişken faizli finansman bonoların satışı ve takas işlemi 16.07.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar
TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 1. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %27,7962 yıllık bileşik faiz oranı %31,63 kupon faiz oranı ise %2,28462 olarak hesaplanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.