AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.07.2019 09:03:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Göltaş Enerji ile Devam Eden Hukuk Sürecimiz Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017/08.02.2018/06.07.2018/11.09.2018/09.11.2018/07.12.2018/08.01.2019/08.03.2019/09.05.2019/09.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

    "Şirketimiz'in iştiraki Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Göltaş") tarafından yapılan 10.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında yer alan bazı hususların netleştirilmesi gerekliliği karşısında aşağıdaki ek aydınlatmanın yapılması zorunlu hale gelmiştir:


    Şirketimiz tarafından İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda 2017/675 E. ile davalı Göltaş aleyhine açılan "özel denetçi tayini" talepli dava mahkemece kısmen kabul edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 440/2nci maddesi gereğince kesin nitelikteki bu karar, davalı Göltaş'ın istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesi'nce 2018/391 E.-416 K. 9.05.2018 tarihli kararı ile kesin olarak reddedilmiş ve bu suretle Şirketimiz lehine verilen "kısmen kabul" kararı kesinleşmiştir.


    Kesinleşen karar gereğince atanan özel denetçi kurulunca ibraz edilen raporun hatalı ve yetersiz olmasından dolayı, Şirketimiz'ce 24.12.2018 tarihli dilekçe ile, Türk Ticaret Kanunu madde 442/f.3 uyarınca yeni özel denetçi heyeti oluşturulması, yeni heyet oluşturulmayacak ise itiraz ve beyanlarımız doğrultusunda önceki heyetten ek rapor alınması, akabinde de raporun Mahkeme huzurunda duruşma yapılarak ve duruşmaya özel denetçiler de davet edilerek tarafların katılımı ile değerlendirilmesi ve sonuçta da Göltaş'ın, esas sözleşme ve dürüstlüğe aykırılıklarının tespiti talep edilmiş olup, sözkonusu talebimiz hakkında Mahkeme'ce henüz bir işlem yapılmamıştır.

    Kesinleşen karar, özel denetçi atanması talebimizin kabulü ve denetim konularının belirlenmesine münhasır ve bununla sınırlı olup, hiçbir surette TTK md.442/f.3'de tanımlanan yasal hakkın kullanılmasına engel oluşturmadığından, "özel denetçi raporuna ilişkin değerlendirmelerimiz ve ek sorularımız" hakkında mahkemece değerlendirme yapılarak karar verilmesi beklenmektedir.

  

    Kamuoyu'na hukuksal gerçeklerin Objektif olarak yansıtılmasını teminen saygılarımızla sunarız"

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.