TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.07.2019 15:04:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
SPK İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
30.05.2019
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
19.06.2019
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
27.06.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
26.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2019 tarih ve 38/848 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu da bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2
Başvuru Formu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.