BORSA İSTANBUL A.Ş.

Fonlara İlişkin Duyuru

Gönderim Tarihi:19.06.2019 11:58:38
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fon Kodu İptali

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/06/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Logos Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu"na ait olan "LGB" fon kodu, söz konusu fonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2019 tarihli ve 12233903-315.02.-E.1673 sayılı yazısına istinaden tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine 20/06/2019 tarihinden itibaren iptal edilecektir.

  

PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ