EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.06.2019 17:32:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
23.05.2019
Genel Kurul Tarihi
18.06.2019
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport,İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin onaylanması,
9 - 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 bugün saat 14.00'de

Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, İZMİR adresinde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
18.06.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
18.06.2019 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Genel Kurul Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar


Şirketin 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 bugün saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, İZMİR adresinde g erçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.