HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:18.06.2019 16:32:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Para Piyasası Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri
2
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015
20
80
2016
15
85
2017
12,5
87,5
2018
12,5
87,5
2018
4
96
2018
6
94
2019
6
94
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
M. Hakan KISA
02.05.2019
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı