BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:17.06.2019 19:51:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının 7. dönem getiri ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
3.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
40.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
21.11.2019
Vade (Gün Sayısı)
370
Satış Şekli
Tahsisli
ISIN Kodu
TRDBRKTK1913
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
12.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi
16.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
40.000.000
Kupon Sayısı
12
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
Evet
2
16.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
Evet
3
15.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
Evet
4
15.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
Evet
5
16.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
Evet
6
16.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
Evet
7
17.06.2019
14.06.2019
17.06.2019
Evet
8
16.07.2019
15.07.2019
16.07.2019
9
19.08.2019
16.08.2019
19.08.2019
10
16.09.2019
13.09.2019
16.09.2019
11
16.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
12
21.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 40.000.000-TL nominal tutarlı, 370 gün vadeli, TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının 7. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tertip ihraç belgesi 12112018.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.