BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.06.2019 17:21:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFBVYSK1910 Finansman Bonosu İhracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
27.11.2019
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
30.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
35.19
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFBVYSK1910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi
10.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi
12.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
26.105.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 21.03.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.07.2019
09.07.2019
10.07.2019
2,33973
610.786,52
2
07.08.2019
06.08.2019
07.08.2019
2,33973
610.786,52
3
04.09.2019
03.09.2019
04.09.2019
2,33973
610.786,52
4
02.10.2019
01.10.2019
02.10.2019
2,33973
610.786,52
5
30.10.2019
28.10.2019
30.10.2019
2,33973
610.786,52
6
27.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
2,33973
610.786,52
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
26.105.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.105.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 27.11.2019 itfa tarihli, TRFBVYSK1910 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 12.06.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.