BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:31.05.2019 16:50:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

01.01.2019-31.03.2019 dönemi dipnot değişikliği

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.03.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
22.Nolu Dipnot Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi-Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dipnotta %20 olması gereken katsayı oranı sehven %120 olarak hesaplanmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin 10 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolarının 32.sayfasında yer alan 22 nolu Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosunda 31 Mart 2019 dönemi için %20 alınması gereken katsayı sehven %120 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu düzeltme ilgili dipnotta yapılacak olup, değişikliğin mali tablolar ve net dönem karına veya zararına etkisi yoktur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.