SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.05.2019 11:40:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFSUMF51920 4.Kupon ve Ana Para Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
36.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
20.05.2019
Vade (Gün Sayısı)
360
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSUMF51920
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi
24.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi
25.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
12.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
4,98
20,89
22,62
597.600
Evet
2
19.11.2018
16.11.2018
19.11.2018
6,84
27,44
30,39
820.800
Evet
3
18.02.2019
15.02.2019
18.02.2019
5,85
23,46
25,61
702.000
Evet
4
20.05.2019
17.05.2019
20.05.2019
5,51
22,1
24
661.200
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.05.2019
17.05.2019
20.05.2019
12.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 24.05.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 12.000.000-TL nominal değerli 360 gün vadeli, TRFSUMF51920 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ve itfa ödemesi 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.