DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.05.2019 10:03:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Esas Sözleşme değişikliği SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.01.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
350.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
209.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL)
269.069.767
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0
209.069.767
60.000.000
28,69855
DGKLB, TRAKLBMO91C0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
209.069.767
60.000.000,000
28,69855
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.04.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
09.05.2019
SPK Başvuru Tarihi
11.01.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.02.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin başvurumuz ekli haliyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Doğtaş Kelebek Anansözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.