AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:13.05.2019 09:11:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Nakit Akış Tablosu hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01ç01.2019-31.03.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Nakit Akış Excel Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Nakit Akış Excel Tablosunda Amortisman Kaleminin Eksi Girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOK
Açıklamalar

Kap girişi sırasında Nakit Akış EXCEL tablosunda Amortisman rakamı sehven (-) olarak girilmiştir. Açıklanan WORD finansal tablolarda tüm rakamlar ve dipnotlar doğrudur. Excel tablosundaki hatanın gerek WORD, gerek EXCEL dosyaları olarak açıklanan Finanasal Tablolardaki hiçbir kaleme etkisi bulunmamaktadır. Veri sağlayıcı şirketler FAVÖK rakamını hesaplarken EXCEL dosyası kullandıkları için veri sağlayıcıların hesapladığı FAVÖK rakamında hata yapılmış olma ihtimali bulunabilir. Doğru FAVÖK rakamı 350,756,987 milyon TL'dir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.