TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.05.2019 18:40:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Muhasebe Politikası Değişikliği

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin TFRS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, aktiflerde yer alan arazi ve arsaların, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolara gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Söz konusu muhasebe politikasına ve finansal tablolara olan etkisine ilişkin açıklama, kamuya açıklanan 31 Mart 2019 tarihli finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda yer almaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.