GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.05.2019 18:50:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Geri Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.05.2018
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
-
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
4.500.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
12.06.2018
44.566
0,149
1,2
0
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
27.06.2018
20.000
0,066
1,18
64.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,14
89.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,13
114.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,12
139.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,11
164.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,1
189.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,09
214.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
25.000
0,083
1,08
239.566
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.07.2018
370
0,001
1,07
239.936
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
10.08.2018
2.275
0,008
0,91
242.211
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
10.08.2018
193.429
0,645
0,93
435.640
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
14.12.2018
436.050
1,452
1,04
871.690
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
18.12.2018
178.310
0,594
1,04
1.050.000
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
25.12.2018
491
0,001
1,05
1.050.491
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
27.12.2018
100.000
0,333
1,05
1.150.491
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
28.12.2018
150.000
0,5
1,05
1.300.491
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
28.12.2018
557.996
1,859
1,06
1.858.487
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
31.12.2018
14.346
0,047
1,06
1.872.833
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
27.03.2019
127.167
0,423
1,06
2.000.000
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
28.03.2019
62.840
0,209
1,06
2.062.840
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
10.04.2019
100.000
0,3333
1,06
2.162.840
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
11.04.2019
65.159
0,217
1,06
2.227.999
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
12.04.2019
50.195
0,167
1,06
2.278.194
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
24.04.2019
221.806
0,739
1,06
2.500.000
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
25.04.2019
38.079
0,126
1,06
2.538.079
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
26.04.2019
134.598
0,448
1,06
2.672.677
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
29.04.2019
44.249
0,147
1,06
2.716.926
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
30.04.2019
17.538
0,058
1,06
2.734.464
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
02.05.2019
60.782
0,202
1,06
2.795.246
YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
03.05.2019
47.287
0,157
1,06
2.842.533
YOKTUR
Ek Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.


03.05.2019 tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.06 TL fiyattan 47.287 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın Güler Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 03.05.2019 tarihi itibariyle %9,475 sınırına ulaşmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.