SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:03.05.2019 13:45:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2019-31/12/2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19/04/2019
Tescil Tarihi
25/04/2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02/05/2019 -9820
Açıklamalar
2019 yılı faaliyet dönemi için yapılan Olağan genel Kurul toplantısında   Bağımsız Denetçi olar KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tesciline ait Ticaret Sicili Gazetesi 02/05/2019 tarih ve 9820 sayı ile yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.