PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.04.2019 09:26:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.650.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.112.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
1.649.999.999,999
462.000.000,000
28,00000
A Grubu
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0,001
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.650.000.000
462.000.000,000
28,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
462.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 ve 8
Ek Açıklamalar

29.03.2019 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %28'i oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.650.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 2.112.000.000- TL'ye yükseltilmesine,

- 462.000.000 TL'lik artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,

- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 8. Tertip A grubu nama olmasına,

- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %28 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,

- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,

- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.