TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:16.04.2019 16:04:43
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İstanbul Havalimanı Jet Yakıtı İhalesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedariki İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İGA İstanbul Hava Limanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
31 Mayıs 2018
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
31/05/2018
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenelen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havaalanı'na 5 Yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda satışlara başlanmıştır. 

Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarih ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.