LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2019 20:52:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 Yılı Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.05.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
Peşin
0,0500000
5
15
0,0425000
4,25
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
Peşin
0,0500000
5
15
0,0425000
4,25
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.11.2019
27.11.2019
26.11.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
0
0
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetimn Kurulu 2018 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 3.544.504,43-TL'nin brüt 1.200.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına,

Kalan karın yedek olarak ayrılmasına,

Nakit dağıtılacak kar payının 26.11.2019 tarihinde ödenmesi hususunu 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.419.104,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
13.380.274
4.084.698,57
4. Vergiler ( - )
49.398
353.641,27
5. Net Dönem Kârı
8.340.261
3.731.057,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
186.552,87
186.552,87
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.153.708,13
3.544.504,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
31.563
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.185.271,13
3.544.504,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.200.000
1.200.000
* Nakit
1.200.000
1.200.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
2.241.538,47
2.241.538,47
19. Olağanüstü Yedek
102.965,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
8.211,32
0,1
0,0425
4,25
B Grubu
1.011.788,68
12,5
0,0425
4,25
TOPLAM
1.020.000
12,51
0,0425
4,25
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*SPK'ya Göre Net Dönem Karı :Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.