TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:09.04.2019 16:33:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Muharrem Hilmi Kayhan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Kamil Ömer Bozer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Muharrem Hilmi Kayhan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Yağız Eyüboğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Doğan Korkmaz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ayşe Canan Ediboğlu
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Erol Memioğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Yürütme Komitesi
Mehmet Ömer Koç
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Yürütme Komitesi
Mustafa Rahmi Koç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Yürütme Komitesi
Yıldırım Ali Koç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Yürütme Komitesi
Semahat Sevim Arsel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Yürütme Komitesi
Caroline Nicole Koç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)