TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.04.2019 19:45:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
08.04.2019
Genel Kurul Tarihi
03.05.2019
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
10 - 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarihli toplantısında 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.05.2019 Cuma günü, saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.