PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

Gönderim Tarihi:08.04.2019 13:47:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

PASHA Bank Bilgilendirme Politikası

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamızın güncellenen ve 05 Nisan 2019 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca onaylanarak yürürlüğe konulan Bilgilendirme Politikasına bildirim ekinde yer verilmiştir. 


Politika dokümanı aynı zamanda Bankamızın "www.pashabank.com.tr" adresindeki kurumsal web sitesinde, "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Politikalar" sekmesi altında "Bilgilendirme Politikası" başlığında yayımlanacaktır. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.