DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:08.04.2019 13:45:33
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/1.Dönem

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,283
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0028
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3150,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,758434
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,51700613
- Kurucu (%)
% 21,758434
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,75857213
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,90633523
c) Saklama Ücreti (%)
% 24,30329321
d) Diğer Giderler (%)
% 31,27336543
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/1.Dönem