SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Gönderim Tarihi:05.04.2019 14:54:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kar Dağıtımı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

       Genel Kurul da  kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 


      Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülmüş olup, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.