MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.04.2019 20:13:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

MLP Care 2017 yılı Olağan Genel Kurul İşlemlerine ilişkin 14 Mayıs 2018 ve 22 Mayıs 2018 tarihli bildirimlerin eklerinde yapılan düzeltmelere ilişkin açıklama

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

MLP Care 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarına ilişkin 14 Mayıs 2018 tarihli ve ilgili toplantının tesciline ilişkin 22 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimlerde yer alan MLP Care - 2017 Genel Kurul Tutanağı ve MLP Care - OGK Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca yayından kaldırılmıştır. İlgili dokümanlar revize edilmiş olup ekte sırasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.


Ek 1- MLP Care 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ek 2- MLP Care 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.