DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.04.2019 17:53:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
27.03.2019
Genel Kurul Tarihi
29.04.2019
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
ORHANGAZİ
Adres
FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Bagımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Finansal Tabloların okunması, görüsülmesi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliginde yapılan degisikligin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince 2018 yılı ve izleyen yıllara iliskin Sirketin "Kâr Dagıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - 2018 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bagımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Idari Sorumlulugu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bagımsız Denetleme Kurulusu seçiminin görüsülmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin Bagıs ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bagıs ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bagıs ve yardımlara iliskin üst sınırın belirlenmesi,
15 - Sirket Ortaklarının; Üçüncü kisiler lehine verilmis teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diger Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Sirket veya baglı ortakları ile kendi veya baskası adına çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları islemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2018 GENEL KURUL İLAN METNİ .pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 10:30'da, Şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl Yolu Cad. No:26 Orhangazi-Bursa adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.