İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 16:32:48
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.028,28
% 0,00059102
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
549,36
% 0,00031576
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
31.577,86
% 0,01815001
Fon Yönetim Ücreti
85.876,52
% 0,04935926
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.027,68
% 0,00059068
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,00012582
Türev Araçlar Komisyonu
201,19
% 0,00011564
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
17.058,82
% 0,0098049
TOPLAM GİDERLER
137.538,61
% 0,07905309
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.982.583,86
% 100