İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 13:43:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.028,28
% 0,0021088
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
678,72
% 0,00139192
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
37.253,64
% 0,07639988
Fon Yönetim Ücreti
14.406,52
% 0,02954493
Hisse Senedi Komisyonu
3.021
% 0,00619548
Tahvil Bono Komisyonu
39,27
% 0,00008054
Gecelik Ters Repo Komisyonu
842,82
% 0,00172846
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.933,5
% 0,00601603
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,00044892
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
6.840,57
% 0,01402866
TOPLAM GİDERLER
67.263,22
% 0,13794362
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.761.386,81
% 100