KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:22.03.2019 19:04:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden: 

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mustafa Kemal Olgaç'ın ve üyeliğe Sayın Ömer Dinçkök'ün getirilmesine; 

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ömer Dinçkök'ün ve üyeliklere Sayın İpek Kıraç ve Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun getirilmesine; 

- Risk Yönetimi Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mustafa Kemal Olgaç'ın, üyeliğe Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine; 

- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mustafa Kemal Olgaç'ın, üyeliğe Sayın Yıldırım Ali Koç'un getirilmesine; 

- Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın İnan Kıraç ve Sayın Aykut Ümit Taftalı'nın getirilmesine; 

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin revize edilen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

 

  

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.